• (0) รายการ - THB 0.00


วิธีการเตรียมไฟล์อาร์ตเวิร์คนามบัตร

EP.1 RGB และ CMYK คืออะไร ทำไมสีเพี้ยน..??


วันนี้เรามาเตรียมไฟล์อาร์ตเวิร์คนามบัตร เพื่อส่งพิมพ์กับ "พิมพ์เพลิน" กัน..!!

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับโหมดสีในงานพิมพ์กันก่อน เรื่องของสีในงานสิ่งพิมพ์ เรามักจะเจอปัญหาอยู่บ่อยครั้งที่เวลาเราสั่งพิมพ์งานด้วยระบบ Offset หรือ Digital Offset แล้วงานที่ได้รับสีเพี้ยนไปจากสีที่เราออกแบบจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ นั่นเป็นเพราะการตั้งค่าสี เวลาที่เราจะตั้งค่าสีเราจะเจอกับคำว่า RGB และ CMYK ทั้ง 2 โหมดสีนี้คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร และเราจะเลือกใช้อย่างไร ให้ถูกต้องกับงานที่เราต้องการออกแบบ เรามาดูกันเลยRGB (แสงสี) เป็นสีที่ใช้ในการแสดงภาพบนหน้าจอแสงสี เช่น ทีวี โทรศัพท์มือถือ จอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ภาพที่เรามองเห็นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นภาพที่เกิดจากการผสมกันของแสงสี 3 สี คือ
สีแดง (Red)
สีเขียว (Green)
สีน้ำเงิน (Blue)
เรียกว่า RGB ซึ่งเป็นแม่สีของแสง และเมื่อแสงสีทั้งสามมาผสมกันด้วยปริมาณแสงที่เท่าๆกัน
จะเกิดเป็นแสงสีขาว เราเรียกว่า Additive Primary Colors
CMYK (หมึกพิมพ์) เป็นสีที่ใช้ในงานพิมพ์
ภาพที่เรามองเห็นบนกระดาษขาวเป็นภาพที่เกิดจากการที่แสงสีขาวส่องทะลุชั้นของหมึกพิมพ์ 4 สี คือ
สีเหลือง (Yellow)
สีชมพู (Magenta)
สีฟ้า (Cyan)
สีดำ (Black)
สะท้อนผิวกระดาษขาวแล้วจึงเข้าสู่ตาของเราเกิดเป็นสีต่างๆ เรียกว่า CMYK ถือเป็นแม่สีสำหรับงานสิ่งพิมพ์ โดยทางทฤษฎีเมื่อเรานำเอาสี 3 สี ได้แก่ สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า ในปริมาณเท่ากันมาผสมกันจะได้เป็นสีดำ เราเรียกว่า Subtractive Primary Colors แต่ในทางปฏิบัติแล้วจะได้ออกมาเป็นสีเทาน้ำตาล ดังนั้นในการพิมพ์จึงต้องนำสีที่ 4 คือสีดำมาช่วย เราจึงเรียกว่าเป็นการพิมพ์ 4 สี CMYKสีเพี้ยน เกิดจากอะไรเราเคยสงสัยกันหรือไม่ ว่าเวลาเราออกแบบงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วเอาไปพิมพ์จริงสีถึงออกมาเพี้ยนจากที่เราออกแบบเอาไว้นั่นเป็นเพราะเราเลือก Mode สีผิดนั้นเอง แล้วทำไมเลือก Mode สีผิดสีถึงเพี้ยนเรามาทำความเข้าใจกันเลยเมื่อทำการจัดอาณาบริเวณของสีที่ปรากฏในระบบ RGB มาเทียบกับ อาณาบริเวณของสีที่ปรากฏในระบบ CMYK บน Color Spectrum Chart จะพบว่ามีส่วนที่บริเวณที่เหลื่อมกันอยู่ นั่นคือหากมีการแปลงค่าสีที่แสดงในระบบ RGB แต่อยู่นอกบริเวณของสีระบบ CMYK จะไม่สามารถได้ค่าสีเดียวกันในระบบ CMYK ด้วยเหตุนี้สีบางสีของภาพที่เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ (Monitor) เมื่อถูกไปพิมพ์บนกระดาษแล้วจะได้สีที่ผิดเพี้ยนไป

การเลือก Color Mode ในการใช้งานพิมพ์
ถ้าหากแบบไฟล์งานที่เราใช้ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดปัญหาในเวลาพิมพ์งานจริงได้ โดยปกติในเวลาที่เราออกแบบงานเพื่อส่งพิมพ์เราควรตั้งค่า Mode สีเป็น CMYK แต่ถ้าเราต้องการออกแบบงานเพื่อ Display บนหน้าจอทีวี หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ เราควรเลือกโหมดสีเป็น RGB


ติดต่อ “พิมพ์เพลิน”