• (0) รายการ - THB 0.00


สินค้า/จำนวน:
ขนาดสำเร็จ: *  
แนวตั้ง / แนวนอน: *  
ปก: *  
ประเภทกระดาษปก: *  
การเคลือบปก: *  
การ Spot UV ปก: *  
เนื้อใน: *  
ประเภทกระดาษเนื้อใน: *  
การเคลือบเนื้อใน: *  
วิธีการเข้าเล่ม: *  
ขอบรู๊ฟสีก่อนพิมพ์: *  
จำนวนหน้า (รวมปก):  
ไฟล์ของคุณ:
คลิ๊กที่ค้นหา แล้วอัพโหลดไฟล์ของคุณได้เลย

 

มูลค่ารวมของใบสั่งนี้: THB 0

ความคิดเห็น: