• (0) รายการ - THB 0.00


งานพิมพ์ ดิจิตอล กับ ออฟเซ็ท คืออะไร เราจะเลือกพิมพ์แบบไหนดีถึงจะคุ้มที่สุด..!!

เพื่อนๆ คงสงสัยและเกินคำถามขึ้นเสมอๆว่า งานพิมพ์ที่ต้องการจะพิมพ์ควรใช้ระบบการพิมพ์ดิจิตอล ( Digital Offset Printing ) หรือ ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท ( Offset Printing ) ก่อนอื่นต้องขอแนะนำก่อนว่า ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยมากขึ้นงานพิมพ์ทั้ง 2 ประเภทจะมีคุณภาพที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน และมีมาตรฐานด้านงานพิมพ์สีที่ใกล้เคียงกันมาก แม้จะมีความแตกต่างบ้างก็เพียงเล็กน้อยมากๆ ด้วยเทคโนโลยีระบบการพิมพ์ดิจิตอล ( Digital Offset Printing ) ที่พัฒนาจนทัดเทียมระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท ( Offset Printing ) แล้ว อย่างไรก็ดี

การที่ทั้ง 2 ประเภทระบบการพิมพ์ มีคุณภาพที่ทัดเทียมกันเพื่อนๆ จึงต้องตัดสินใจว่าจะเลือกงานพิมพ์ระบบไหนดี ถึงจะคุ้มค่าที่สุด..!!

เรามาลองเปรียบเทียบข้อดี ของงานพิมพ์ในแต่ล่ะประเภท เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ

รองรับงานพิมพ์จำนวนน้อยด้วยระบบ Digital Offset

เรามาลองเปรียบเทียบข้อดี ของงานพิมพ์ในแต่ล่ะประเภท เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล ( Digital Offset Printing )

เป็นระบบการพิมพ์จากไฟล์ แผ่นต่อแผ่น แบบ On Demand จากเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุด ทำให้ได้งานผลิตที่มีคุณภาพ และมีความคมชัดเทียบเคียงกับ ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) แต่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า และรวดเร็วกว่า

● สะดวกรวดเร็ว หากต้องการงานเร่งด่วนสุดๆ ก็เลือกระบบการพิมพ์ดิจิตอลเลย เพราะเป็นระบบที่ไม่ต้องถอด ฟิล์ม อัดเพลท แค่มีไฟล์อาร์ตเวิร์คก็สั่งพิมพ์ออกมาได้เลย
● คุณภาพการพิมพ์สีออกมาเท่าๆ กันทุกหน้า ทุกใบ เนื่องจากไม่ต้องควบคุมหมึก และน้ำเหมือนระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท ที่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
● เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวนน้อยรองรับงานพิมพ์จำนวนมากด้วยระบบ Offset

ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท ( Offset Printing )

ในกรณีที่ความต้องการใช้งานพิมพ์จำนวนมาก จะมีความเหมาะสมกับระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ซึ่งจะมีต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำกว่าระบบการพิมพ์ดิจิตอล ออฟเซ็ท (Digital Offset Printing) โดยเฉพาะถ้าสั่งพิมพ์จำนวนมากเท่าไร ราคาต่อหน่วยจะยิ่งถูกลงไปเรื่อยๆ

● งานพิมพ์ที่เน้นรายละเอียดสูง ถึงแม้ว่าระบบการพิมพ์ดิจิตอล จะถูกพัฒนาจนคุณภาพงานพิมพ์ทัดเทียมแล้วก็ตามแต่การพิมพ์ดิจิตอลที่มีคุณภาพการพิมพ์สูง ก็มีต้นทุนที่สูงด้วยเช่นกัน
● ต้นทุนการพิมพ์ แปรผกผันกับปริมาณการพิมพ์ พูดง่ายๆ ว่า ยิ่งพิมพ์เยอะก็ยิ่งถูกติดต่อ “พิมพ์เพลิน”